HUISREGELS EN PRIVACY

Huisregels voor deelnemers tijdens de KAM
Iedere deelnemer ontvangt informatie over tijd van inzingen/afstemmen, kleedkamers en optreden. Men dient zich aan deze tijden te houden (te vroeg komen kan kan ook niet i.v.m. de strakke planning). Wacht op elkaar bij voorkeur buiten of in de foyer.

Parkeren op het terrein van het Chassé is niet toegestaan. Aanhangers voor instrumententransport mogen wel blijven staan. Aanvraag hiervoor: één week voor KAM weekend.

Ingang is voor alle deelnemers via artiesteningang aan de linkerzijde van het theater.

Bij binnenkomst dient de vertegenwoordiger van de groep zich te melden bij de infotafel beneden bij de kleedkamers. Dit i.v.m. mogelijke vragen van de techniek.

Volg de aanwijzingen van de KAM vrijwilligers herkenbaar aan hun button met KAM logo.

Iedereen wordt opgehaald vanuit de kleedkamer en de groepsvertegenwoordiger geeft daarna de tekst met de aankondiging van het optreden aan de stagemanager.

Iedere groep dient zich aan de opgegeven tijd te houden, niet langer maar ook niet korter. Dit om gaten of opstopping in het programma te voorkomen.

Aanwijzingen van de technici van het theater dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid voor licht, geluid en techniek op het podium.

Laat geen kostbaarheden achter in de kleedkamers. Chassé en KAM zijn niet aansprakelijk te stellen in geval van een diefstal/vermissing.

Instrumentenkoffers kunnen, tijdens langer verblijf in het theater, tegen een kleine vergoeding bij de garderobe in bewaring gegeven worden.

Flyers en ander promotiemateriaal mag alleen bij de info tafel in de foyer afgegeven worden. Er mag niet zelfstandig geflyerd worden. Overgebleven flyers worden vernietigd.

Gevonden of vermiste voorwerpen kunnen gemeld worden bij de conciërge van het Chassé Theater

Bij calamiteiten (ontruiming, brand enz) dient men altijd de aanwijzingen van het Chassé personeel op te volgen.

Er mogen geen consumpties mee worden genomen in de zalen.

Laat de kleedkamer a.u.b. netjes achter.

Wij wensen alle deelnemers, vrijwilligers en belangstellenden een hele fijne KAM!

Voor wie?
Amateurgroepen en -verenigingen op het gebied van podiumkunsten (zang, dans, muziek, toneel, acrobatiek etc.) die hoofdzakelijk actief en gevestigd zijn in Breda en aanliggende dorpen kunnen zich inschrijven voor deelname. Deelname is gratis. Ook voor het publiek mag gratis naar binnen tijdens de KAM!

Hoe werkt het precies?
Deelnemers wordt een podium met echte theaterfaciliteiten aangeboden om gedurende een half uur hun artistieke prestaties te kunnen vertonen aan het publiek. Daarnaast kan men kennismaken met andere groepen/disciplines, waaruit mogelijke samenwerking ontstaat voor de toekomst. Het evenement en de optredens hebben de charme van een “in- en uitloopkarakter”. Dit betekent dat het publiek, ook tijdens optredens, de zaal mag verlaten of juist kan binnenkomen. Bovendien is het binnen en buiten altijd Bredaas gezellig tijdens de KAM.

Additionele doelstellingen van Stichting KAM Breda:
• Bevorderen dat verenigingen samen optreden (“cross-over” optredens)
• Bevorderen van experimentele samenwerkingsvormen
• Bevorderen van optredens door multiculturele gezelschappen
• Bevorderen van optredens door jongeren

Zelf een idee?
Reacties naar aanleiding van de KAM zijn van harte welkom via e-mail naar info@kambreda.nl. Tips, belevingen en aanbevelingen worden altijd binnen het bestuur besproken!

Verzoek aan verenigingen/groepen om het inschrijfformulier zo volledig en zorgvuldig mogelijk in te vullen.
De organisatie van de KAM hanteert een uiterste inschrijfdatum. Verenigingen/ groepen waarvan de inschrijvingen na die datum binnenkomen, kunnen niet meer rekenen op een plaats in het programma. Het is daarom belangrijk om inschrijfformulieren zo spoedig mogelijk ingevuld te retourneren aan de KAM.
Na ontvangst van inschrijving ontvangt de contactpersoon een bevestiging van inschrijving.
Uiterlijke inschrijfdatum: 1 mei

Om alvast rekening mee te houden:
• Voor elk optreden geldt een zuivere speeltijd van maximaal 30 minuten.
• Wissel-/opbouwtijd wordt ingepland tussen de optredens.
• Bij een gezamenlijk optreden geldt een maximale speeltijd van 45 minuten.

Verenigingen moeten zich wel ieder afzonderlijk inschrijven en aangeven dat zij een gezamenlijk optreden wensen met de daarbij vermeldde andere groep(en). Ook moet men duidelijk aangeven hoe het programma ongeveer zal verlopen. Er zal minimaal 50% gezamenlijk opgetreden moeten worden. Per inschrijving wordt beoordeeld hoeveel tijd men te besteden krijgt en/of er een tweede afzonderlijk optreden mag plaatsvinden. Dit blijft ter beoordeling van het bestuur.

Er zijn beperkte technische middelen die wij kunnen aanbieden. Zo kan er geen decor geplaatst worden en zijn er in principe geen projectiemogelijkheden. Een uitgebreide soundcheck of lichtshow is eveneens niet mogelijk.

De KAM biedt geen slagwerkinstrumenten aan, alleen een piano waar dat nodig is. In het inschrijfformulier lees je welke voorzieningen er per podium wel aanwezig kunnen zijn.

Stichting KAM Breda kan NIET aansprakelijk gesteld worden voor:
• Het afdragen van rechten aangaande bladmuziek, uitvoering etc. Verenigingen/ groepen moeten dit zelf regelen/geregeld hebben.
• Diefstal/persoonlijke letsels en/of materiële schade.

Algemene voorwaarden fotografie KAM
Al het beeldmateriaal dat tijdens de KAM door KAM medewerkers wordt gemaakt, is vrij van recht. Dat wil zeggen dat deelnemers op geen enkele wijze rechten kunnen doen gelden op deze foto’s en films.

Privacyverklaring Stichting KULTURELE AMATEUR MANIFESTATIE BREDA Versiedatum: 1 december 2018

KAM Breda is ’n jaarlijks tweedaags cultureel evenement dat elk najaar in het Chassé Theater in Breda wordt gehouden. Ten behoeve van de organisatie worden de (contact)gegevens verkregen via contactverzoeken, inschrijfformulieren en aanmeldingen.

Gegevens GEZELSCHAPPEN… (openbare gegevens) Via contactverzoek aan de secretaris van KAM Breda: naam gezelschap en algemeen e-mailadres. Jaarlijks wordt de uitnodiging tot deelname aan het evenement verstuurd aan dit secretarieel e-mailadres. De gegevens kunnen worden gebruikt/ gedeeld door KAM Breda voor promotionele vermeldingen en/of binnen het culturele netwerk van KAM Breda. Met het insturen van het inschrijfformulier gaan gezelschappen akkoord met de privacyverklaring door KAM Breda. Gezelschappen die drie jaar achtereen niet hebben deelgenomen, worden verwijderd uit het deelnemersbestand. Zij ontvangen hierover een kennisgeving.

Gegevens CONTACTPERSONEN … (persoonsgegevens) Jaarlijks via het inschrijfformulier: naam, e-mailadres en telefoonnummer contactpersoon (namens gezelschap). Deze persoonsgegevens worden door de organisatie gebruikt voor communicatie over indeling, backstage- schema’s, techniek enz. Jaarlijks na het evenement worden deze persoonsgegevens verwijderd.

Gegevens VRIJWILLIGERS … (persoonsgegevens) Personen die zich aanmelden als KAM-vrijwilliger worden met voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd. Door aanmelding gaan zij akkoord met de geldende privacyverklaring door KAM Breda (zie www.kambreda.nl). Deze persoonsgegevens blijven bewaard in het vrijwilligersbestand. De persoonsgegevens worden verwijderd indien persoon niet langer vrijwilliger wenst te blijven.

Gegevens via e-mail … KAM Breda communiceert primair via e-mail. Collectieve e-mails worden geadresseerd via BCC-veld, zodat gegevens geprivatiseerd blijven.

Gegevensopslag en delen … KAM Breda heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de veiligheid en beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden, zonder voorafgaande toestemming, niet verstrekt aan derden m.u.v. wettelijke verplichtingen. De website www.kambreda.nl maakt geen gebruik van cookies. KAM Breda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Gegevens inzien of laten aanpassen of verwijderen … Gezelschappen en/of personen die hierom verzoeken kunnen te allen tijde hun gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen via een schriftelijk verzoek aan info@kambreda.nl.

Fotografie … Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt door KAM-fotografen en wordt dit middels posters en beeldschermen kenbaar gemaakt aan deelnemers en bezoekers. De foto’s worden gebruikt voor promotieberichten via sociale media en website. Dit gebeurt zonder voorafgaande toestemming door individuele personen, maar met inachtneming van privacy. Bij enig bezwaar, s.v.p. contact opnemen via info@kambreda.nl waarna KAM Breda de foto(s) zal verwijderen. KAM Breda is niet verantwoordelijk voor opnamen en plaatsing door andere partijen/ derden.

KAM Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KAM Breda verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

KAM Breda | Vekenoord 37 4824 LN Breda | KvK 20104848 | info@kambreda.nl | 076-5420807